OFERTY PRACY

Oferty pracy Biała Podlaska

Sprzedawca w Sklepie Stacjonarnym Data publikacji 17/05/2022 Aplikuj

Handlowiec Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Kierownik Działu Sprzedaży i Wdrożeń Systemów Informatycznych Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Specjalista/ka Obsługi Sklepu Internetowego Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Handlowiec ds. sprzedaży hurtowej w branży odzieżowej Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Zaopatrzeniowiec- Product Manager Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Programista WordPress, PHP, www, ecommerce Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Specjalista/ka ds. Marketingu Data publikacji 03/12/2021 Aplikuj

Handlowiec ds. sprzedaży zagranicznej Data publikacji 17/09/2019 Aplikuj

Oferty pracy Białystok

Brak ofert
Oferty pracy Chełm

Brak ofert
Oferty pracy Przemyśl

Brak ofert
Oferty pracy Hrubieszów

Brak ofert
Oferty pracy Kuźnica

Brak ofert

ETAPY REKRUTACJI


KILKA PORAD PRZED SPOTKANIEM

Nieodpowiedni wygląd/ubiór
„Jak cię widzą, tak cię piszą”. Nasz strój to część całości naszego wyglądu i nie da się uciec od wrażenia, jakie robimy strojem – możemy nim zbudować lub zrujnować nasz wizerunek.

Mowa ciała
Przekaz niewerbalny jest szczególnie ważny podczas takich sytuacji jak rozmowa kwalifikacyjna. Sygnały pozajęzykowe trafnie oddają nasze samopoczucie, nastrój, postawy czy intencje. Uśmiech, milczenie, zmarszczone brwi, ciężkie wzdychanie, postawa zamknięta, zwężone źrenice czy bębnienie palcami po stole to konkretne przejawy stanów emocjonalnych, oczekiwań czy cech temperamentu.

Sztuka konwersacji
W czasie rozmowy ważne jest, aby jasno i konkretnie odpowiadać na pytania ze strony rekrutera. Nie należy wchodzić w żadne dygresje, rozwijać zanadto swoich odpowiedzi. Dlatego też odpowiadając na pytania, cały czas należy mieć na uwadze istotę sprawy, bo nic tak nie irytuje jak wywiad z kandydatem, po którym rekruter nie jest w stanie stworzyć żadnego opisu tej osoby, a jedyne co mu się nasuwa to gadatliwość i nieumiejętność syntetyzowania myśli.

Nieprzygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
Przyszły pracodawca ma prawo zakładać, że osoba aplikująca na dane stanowisko zdobyła elementarną wiedzę na temat firmy, w której chciałaby pracować (o ile oczywiście proces rekrutacji nie jest tajny). Kandydat może zatem podczas rozmowy usłyszeć pytanie: co pan/pani wie o naszej firmie? Niezbędna jest zatem ogólna wiedza na temat branży, w której działa przedsiębiorstwo, czy produktów, jakimi się zajmuje. Tego typu przygotowanie świadczy nie tylko o szacunku dla pracodawcy.

Oprócz błędów omówionych już wyżej, kandydaci powinni unikać: spóźniania się na rozmowę rekrutacyjną, negatywnych wypowiedzi/krytykowania byłego pracodawcy, kłamstw (np. zawyżania poziomu znajomości języków obcych), opowiadania osobistych historii (np. „potrzebuję pracy, bo muszę spłacić długi”), spoufalania się z rekruterem (np. flirtowania), niewłaściwych pytań (w których traktują siebie, jak osobę już przyjętą do pracy), czy niekulturalnych zachowań.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych:

Administratorem, czyli organem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest JB Multimedia Jerzy Bielecki ul. Brzeska 107 A 21-500 Biała Podlaska, e-mail: info@jbmultimedia.pl tel. (83) 344 70 00

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych Administrator naruszył przepisy RODO to ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zakwalifikowania aplikacji do dalszej weryfikacji oraz obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie kandydata do dalszego etapu rekrutacji.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy JB Multimedia Jerzy Bielecki.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.