1101 zestawów komputerowych dla gmin Lubelszczyzny

W ramach projektu zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego w 10 gminach północnej Lubelszczyzny dostarczyliśmy 1101 zestawów komputerowych.

 1. Zestawy komputerowe do 942 gospodarstw domowych, w skład których weszły:
  – komputery typu All-in-one,
  – drukarki laserowe,
  – oprogramowanie biurowe MS Office 2013,
  – oprogramowanie antywirusowe,
  – oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej,
  – anteny WIFI.

oraz

 1. Zestawy komputerowe do 26 punktów (świetlice wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki, szkoły) zawierające:
  – komputery typu desktop z monitorem,
  – komputery przenośne MacBook,
  – urządzenia wielofunkcyjne laserowe,
  – oprogramowanie biurowe MS Office 2013,
  – oprogramowanie antywirusowe,
  – anteny WIFI.

Przez cały okres trwania projektu (5 lat) gwarantujemy serwis ww. urządzeń zapewniając w krótkim czasie naprawę lub wymianę uszkodzonych urządzeń.

Projekt realizowany był w 10 gminach leżących w północnej części województwa Lubelskiego:
1. Gmina Wisznice – Lider projektu – 100 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz 15 do publicznych punktów dostępu do Internetu
2. Gmina Jabłoń – 110 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych oraz 26 do publicznych punktów dostępu do Internetu
3. Gmina Konstantynów- 30 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 31 do publicznych punktów dostępu do Internetu
4. Gmina Milanów- 100 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 7 do publicznych punktów dostępu do Internetu
5. Gmina Podedwórze- 9 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 3 do publicznych punktów dostępu do Internetu
6. Gmina Rossosz- 41 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 4 do publicznych punktów dostępu do Internetu
7. Gmina Sosnówka- 52 zestawy dla gospodarstw domowych oraz 5 do publicznych punktów dostępu do Internetu
8. Gmina Parczew- 150 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 30 do publicznych punktów dostępu do Internetu
9. Gmina Wohyń- 100 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 28 do publicznych punktów dostępu do Internetu
10. Gmina Miasto Terespol – 250 zestawów dla gospodarstw domowych oraz 10 do publicznych punktów dostępu do Internetu
Łącznie w projekcie dostarczonych zostało 1101 komputerów, z których korzystają mieszkańcy gmin objętych projektem. Celem projektu było osiągnięcie wzrostu wykorzystania nowoczesnych technologii na obszarze objętym projektem, poprawa dostępności edukacji oraz rynku pracy, zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu.

Wartość zamówienia wyniosła 4 829 615,75 zł.

Po podpisaniu ostatnich protokołów dostawy otrzymaliśmy referencje potwierdzające solidność i profesjonalizm JB Multimedia.

REALIZACJE