Polityka prywatności

Informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Jerzy Bielecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

JB Multimedia Jerzy Bielecki

ul. Brzeska 107a

21-500 Biała Podlaska

NIP: 5371234290

REGON: 030156724

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Usługi te mogą polegać m.in. na prowadzeniu Twojego konta.

Cel przetwarzania:

 1. świadczenie usług oferowanych w Stronie, np. usługi prowadzenia konta,
 2. realizacja Twoich zamówień,
 3. przesyłanie newslettera,
 4. marketing bezpośredni, mogący polegać na wyświetlaniu spersonalizowanych produktów (możemy wyświetlać Ci produkty, którymi możesz być zainteresowany w oparciu o działania innych użytkowników, którzy wyświetlali ten sam produkt).

Podstawa przetwarzania danych:

 1. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. Twoja zgoda wyrażona w Stronie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii o zakupach w naszym Stronie na portalach z opiniami i porównywarkach cenowych.

Podanie danych:

dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w Stronie,
 2. brak możliwości korzystania z usług Strony,
 3. brak możliwości dokonania zakupów w Stronie,
 4. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych oferowanych w Stronie,
 5. brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany.

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

3. ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE

Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Stronie – jego treść oraz podana nazwa autora mogą zostać opublikowane w Stronie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Stronie.

4. PROFILOWANIE

W ramach Strony możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób sugestii innych produktów dostępnych w naszym Stronie.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

5. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
 2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez każdą ze stron lub
 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 4. uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

6. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

7. TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 6. A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8. CIASTECZKA

Nasza Strona nie korzysta z tzw. plików cookies.

9. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszyą Stroną korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Strony internetowej
 2. podmioty realizujące dostawę towarów
 3. hostingodawca
 4. podmioty zapewniające usługi marketingowe (w tym portale społecznościowe)
 5. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 6. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

11. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: kontakt@jbmultimedia.pl

****

Biała Podlaska 01.11.2023 r.

Zapoznaj się z naszym:

Regulaminem