Strona Główna / Programy edukacyjne – wczesnoszkolne

Programy edukacyjne – wczesnoszkolne
02
Wrz
Programy edukacyjne – wczesnoszkolne

Umiem czytać

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:
• do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3
• do zajęć ogólnych w klasach 1.
Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego czytania:
• koncentracja uwagi,
• pamięć wzrokowa i słuchowa,
• rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy,
• rozwijanie funkcji językowych,
• sylabizowanie i budowanie zdań.
Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:
• 33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
• 7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
• 70 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.

Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.
Zestaw Umiem czytać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.
Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.

Cena brutto: 190 zł (licencja na 3 komputery)
Cena brutto 3 zestawów – Umiem czytać, Umiem pisać, Umiem liczyć: 739 zł (licencja na 3 komputery)


Umiem liczyć

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:
• do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3
• do zajęć ogólnych w klasach 1.
Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.
Ćwiczenia wspierają funkcje niezbędne dla rozwoju zdolności liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych:
• syntezę i analizę wzrokową,
• myślenie przyczyno-skutkowe,
• orientację w przestrzeni,
• spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
• rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
• myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
• pamięć,
• umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych.
Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:
• 129 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne
• 11 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
• 150 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.
Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.
Zestaw Umiem liczyć to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.
Autorami zestawu są specjaliści-praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.

Cena brutto: 390 zł (licencja na 3 komputery)
Cena brutto 3 zestawów – Umiem czytać, Umiem pisać, Umiem liczyć: 739 zł (licencja na 3 komputery)


Umiem pisać

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:
• do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3
• do zajęć ogólnych w klasach 1.
Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.
Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego pisania:
• koncentracja uwagi,
• pamięć wzrokowa i słuchowa,
• rozwijanie funkcji językowych,
• umiejętności grafomotoryczne,
• reguły ortograficzne.
Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:
• 94 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
• 6 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
• 120 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty – wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.
Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.
Zestaw Umiem pisać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.
Autorami zestawu są specjaliści-praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.

Cena brutto: 290 zł (licencja na 3 komputery)
Cena brutto 3 zestawów – Umiem czytać, Umiem pisać, Umiem liczyć: 739 zł (licencja na 3 komputery)

  • dla edukacji . edukacja JB Multimedia . interaktywne ćwiczenia . nauka języka . program umiem czytać . program umiem liczyć . program umiem pisać . Programy edukacyjne . programy edukacyjne Biała Podlaska . programy edukacyjne Białystok . programy edukacyjne Hrubieszów . programy edukacyjne Kuźnica . programy edukacyjne Terespol . programy edukacyjne w JB Multiemdia . Programy edukacyjne: Umiem czytać . programy wczesnoszkolne . Umiem liczyć . Umiem pisać .