taxfree

Czyli jak odzyskać 23% zapłaconego VAT z JB Multimedia

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawiony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w JB Multimedia produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

 

Trzy kroki aby uzyskać zwrot podatku VAT:

  • Zawsze, gdy robisz zakupy poproś doradcę JB Multimedia o wystawienie formularza zwrotu podatku (formularz TAX FREE). Upewnij się czy Twoje dane zostały poprawnie wprowadzone oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza.
  • Urząd Celno-Skarbowy. Gdy opuszczasz Polskę i UE musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez celnika. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. Pamiętaj, że brak pieczęci funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na formularzu TAX FREE skutkuje odmową refundacji.
  • JB Multimedia. Uzyskaj zwrot gotówki (23% VAT) realizując formularz TAX FREE w oddziałach JB Multimedia. Pamiętaj, aby zrobić to nie później niż przed upływem 10 miesięcy od daty dokonania zakupu.