Strona Główna / Cyfrowa szkoła w rozdaniu 2014-2020

Cyfrowa szkoła w rozdaniu 2014-2020
23
Lut
Cyfrowa szkoła w rozdaniu 2014-2020

Już niebawem rusza nabór wniosków w działaniu RPO Lubelskie Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Najnowsze wytyczne
Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK oraz szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, pracowni i warsztatów.
Czytaj więcej: www.efs.men.gov.pl

Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK „Cyfrowa szkoła”:

1. przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone
w zainstalowany system operacyjny.
2. przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera – urządzenia wyposażone w zainstalowany system operacyjny.
3. dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym;
4. sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – urządzenie współpracujące z komputerem umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie;
5. drukarka 3D – urządzenie umożliwiające przestrzenne drukowanie
trójwymiarowych fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu;
6. cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem – urządzenie zapisujące obraz i dźwięk podobnie jak informacje w pamięci komputera;
7. wielkoformatowe, niskoemisyjne, interaktywne urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku – np. tablice interaktywne, wideoprojektory, ekrany dotykowe itd;
8. cyfrowe systemy pomiarowe – służące do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej;
9. wizualizer – urządzenie służące do prezentacji. Umożliwia pokazanie na ekranie (w połączeniu z projektorem) zarówno płaskiego, jak i przestrzennego przedmiotu.
10. system do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia;

Pobierz: Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK_Cyfrowa szkoła (1)

Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo -usługowej„Cyfrowa szkoła”:
1. urządzenia sieciowe (tj. firewall, przełącznik zarządzalny – urządzenia umożliwiające konfigurację V-Lanów.
2. okablowanie strukturalne – umożliwia wykonanie szkolnych sieci komputerowych.
3. ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) – urządzenie sieciowe służące do łączenia różnych sieci komputerowych;
4. zasilacz UPS – urządzenie, którego funkcją jest podtrzymanie pracy urządzeń elektronicznych w przypadku zaniku zasilania (konieczny przy zakupie NAS);
5. klimatyzator – urządzenie niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków pracy urządzeń infrastruktury sieciowej;
6. serwer plików NAS – urządzenie umożliwiające składowanie danych (NAS Network Attached Storage) minimum 2 dyskowy;
7. kontroler WLAN – urządzenie zarządzające szkolną siecią bezprzewodową;
8. punkt dostępowy – urządzenie zapewniające dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego;

Pobierz: Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej

Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów (link):
Katalog wyposażenia pracowni przyrod. w szkole ponadgimn. zakres podstawowy
Katalog wyposażenia pracowni przyrod. w szkole ponadgimn. zakres rozszerzony
Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w gimnazjum
Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą JB Multimedia w zakresie realizacji projektów dla edukacji.

ZOBACZ REALIZACJE >


  • cyfrowa szkoła . Cyfrowa szkoła w rozdaniu 2014-2020 . cyfrowe systemy pomiarowe . cyfrowe urządzenie zapisujące obraz . drukarka 3D . jb multimedia . JB Multimedia Cyfrowa szkoła . jb multimedia dla edukacji . Katalog wyposażenia pracowni przyrod. w szkole ponadgimn. zakres podstawowy . Katalog wyposażenia pracowni przyrod. w szkole ponadgimn. zakres rozszerzony . Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w gimnazjum . Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole podstawowej . klimatyzator . kontroler WLAN . oferta dla edukacji . okablowanie strukturalne . przenośny komputer . przenośny komputer dla nauczyciela . przenośny komputer dla ucznia . punkt dostępowy . ruter . serwer plików NAS . urządzenia sieciowe . wizualizer . Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK . zasilacz UPS .