Strona Główna / Aktywna Tablica – ostatnie rozdanie

Aktywna Tablica – ostatnie rozdanie
28
lut
Aktywna Tablica – ostatnie rozdanie

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy też interaktywne monitory dotykowe.

Uwaga !!! To już ostatni rok programu. W tym roku dofinansowanie otrzyma 4 999 szkół.

Masz pytania dotyczące programu oraz sprzętu spełniającego wymagania programu??? Zapraszamy do Sali pokazowej, w której można obejrzeć urządzenia lub możemy również przyjechać do szkoły z pokazem. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Czerpiąc z bogatych doświadczeń zdobytych wspólnie z naszymi partnerami i szkołami z dwóch poprzednich lat chcemy podzielić się z Państwem spostrzeżeniami i poradami jak najlepiej wykorzystać środki z programu oraz na co zwracać uwagę i czego się wystrzegać. Podpowiemy jak dobrze przygotować się do złożenia wniosku oraz wybrać najlepszy sprzęt.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą się starać:
• publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
• szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
• publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Harmonogram programu na rok 2019:

do 15 kwietnia 2019 r. – Zasięgnięcie przez dyrektora szkoły opinii rady pedagogicznej nt. realizacji programu.  

do 15 kwietnia 2019 r. – Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości.*

do 30 kwietnia 2019 r. – Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące do wojewodów.

do 15 maja 2019 r. – Kwalifikacja wniosków przez wojewodów.

do 30 czerwca 2019 r. – Przekazanie dotacji.

do 31 grudnia 2019 r. – Wykorzystanie wsparcia finansowego.

do 15 czerwca 2020 r. – Przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Szkoła podstawowa musi spełnić następujące wymagania:

– dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s lub deklaracja dyrektora o uzyskaniu takiego dostępu do końca 2019 r.
– przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych
– jedna sala lekcyjna z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor
– co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.\

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących obowiązujące w 2019 r. można znaleźć pod linkiem
https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica

  • Aktywna tablica .