/Archives

Zajęcia  dla studentów PSW z zakresu „Systemów integracji i e-commerce.”
23
mar

Miesiąc marzec i kwiecień 2017 w JB Multimedia to cykl szkoleń i zajęć praktycznych dla studentów mających na celu podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, lokalnego  rynku pracy i społeczeństwa. W ramach Działania 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym, we współpracy z  Państwową Szkołą Wyższą w Białej Podlaskiej odbywają się w naszej firmie JB Multimedia zajęcia  dla studentów informatyki z zakresu „Systemów integracji i e-commerce.” Współpraca uczelni PSW z JB Multimedia gwarantuje poszerzenie programu…

Czytaj więcej